„UKT MARATON”

 

BUDAPESTI SZÖVETSÉGE

AMađarski radioamaterski savez BRASZ i radio klub“PUŠKAŠ TIVADARŠ“ HA5KHC .

CILJ TAKMIČENJA:
Radio amateri koji su nedavno položili ispite, da nauče održati veze na mađarskom i na stranom jeziku i da se razvija takmicarski duh kod istih. Da se testiraju uređaji sopstvene izrade. Da pomognemo one stanice koji se takmiče sa „portable“ lokacije.

VREME ODRŽAVANJA:
Svake godine, treća nedelja u mesecu, počev od januara do novembra od 07.00 – 12.00 UTC

FREKVENCIJE:
144MHz – 76GHz prema frekvencijskom planu IARU za Region 1. Ne može koristiti repetitori i frekvencija 145.500 MHz

VRSTE EMISIJA:
CW (A1A), SSB (J3E), FM (F3E)

UČESNICI:
Svi radioamateri koji imaju važeće dozvole za rad na radioamaterskim opsezima i koji prihvataju propozicije ovog takmičenja.

KATEGORIJE:
 • Lične stanice po opsezima
 • Klubske stanice po opsezima

  POZIV:
  CQ Maraton ili CQ Test

  DAJE SE:
  RST ili RS , redni broj veze koji počinje od 001 i uvećava se za jedan u svakoj narednoj vezi, QTH lokator (npr. 599 102 JN97NL ili 59 102 JN97NL)
  Za svaki opseg i za svako takmičenje redni broj počinje od 001

  BODOVANJE:
  1KM = 1 poen
  Stanice koje se nalaze u istoj QTH lokaciji vrede 5 poena.

  KRAJNJI REZULTAT:
  Kao kod drugih međunarodnih takmičenja , biće stanice rangirane za svaki opseg posebno.
  Krajnji rezultat je zbir osvojenih poena u mesečnim takmičenjima.

  TAKMIČARSKI LOGOVI:
  Priznaju se logovi u formatu REG1TEST (EDI)
  Preporučuju se programi (Editor, UCX log, S53WW, DX log net, …)
  Treba označiti kategoriju: SINGLE OP ili MULTI OP
  Logove treba praviti za svaki opseg i za svaki mesec posebno.
  Kod mladih takmičara treba označiti starosnu godinu.
  Logove treba poslati najkasnije 14 dana posle takmičenja na e-mail: maraton at brasz.hu
  U polje „SUBJECT“ treba upisati pozivni znak i mesec!

  RANGIRANJE:
  Priznaju se veze potvrđene u dnevnicima korespodenata ili ako učesnik takmičenja ne šalje log ali njegov pozivni znak javlja se u najmanje 3 (tri) takmičarskom log-u.
  0 (NULA) POENA SE RAČUNAJU ZA VEZE kada se pogrešno upisan:
  Vrsta rada
  Pozivni znak
  QTH lokator
  RST ili redni broj
  Vreme razlikuje više od 3 (tri) minuta

  DIPLOME:
  Dobijaju stanice po kategorijama (Prva tri stanica)
  Najmlađi operatori dobijaju plakete u elektronskom formatu.

  REZULTATI:
  Nezvanični rezultati biti objavljeni 60 dana posle završetka godišnjeg takmičenja.
  Zvanični rezultati biti objavljeni na sajtu: http://maraton.brasz.hu ili www.brasz.hu

  OSTALO:
  Jedan operator može samo koristi jedan pozivni znak u jednoj etapi takmičenja.

  PODELA DIPLOMA:
  Svake godine na susretu radioamatera „BURABU“ u Budimpešti.

  MENAGER TAKMIČENJA:
  HG5VY Nemeth Janoš

  ŽELIMO SVIMA USPEŠNO TAKMIČENJE!

  BRASZ